Skip to main content

Khai Đại Hồng Chung Chùa Tầm Nguyên IV


Published 2009


Lễ Khai Đại Hồng Chung và Cầu Siêu do Thầy Thích Thông Lai chủ lễ tại Chùa Tầm Nguyên IV, tọa lạc tại thành phố Fremont, California vào ngày 21 tháng 5, 2009.
www.ChuaTamNguyen.org và www.TamNguyenTemple.org có nhiều thuyết pháp âm mp3 củng như video cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.


Producer www.ChuaTamNguyen.org & www.TamNguyenTemple.org
Production Company Chua Tam Nguyen
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com Web Developer - Huệ Trí: HueTri@yahoo.com

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
20
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
1,441
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
2,579
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
1,266
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
1,168
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
342
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
818
0
0